afm-warning
geldlenen_advies 16 nov

Geld lenen aan een ander.

Geld lenen aan een ander.

Leent u wel eens geld aan familie of vrienden of is u dat gevraagd? Vaak gaat dit goed, maar het kan gebeuren dat u het geleende bedrag niet meer terugkrijgt. Bovendien helpt u de ander niet altijd door een lening te verstrekken.

Waar moet u op letten als u geld uitleent? Hoe kunt u het beste helpen? Belangrijk is te weten waarom iemand van u wil lenen. Gaat het om de aankoop van een huis voor uw kinderen of een startend bedrijf? Of voor iemand die moeilijk rond kan komen of al schulden heeft? Dat laatste brengt meer risico met zich mee.

Weigeren kan lastig zijn
Hoe beter u iemand kent, hoe moeilijker het is om een verzoek om geld te weigeren. Toch kunt u soms door een lening te weigeren iemand helpen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar een andere oplossing.

8 procent heeft een lening bij familie, vrienden of kennissen.

Hoe kunt u helpen?
Het is belangrijk om duidelijk te krijgen waar het geld voor nodig is en of degene de lening kan terug betalen. Vraag of u ook op een andere manier kunt helpen. Een lening kan een aanwijzing van grotere problemen zijn. Vaak is een lening slechts een tijdelijke oplossing. Probeer het gesprek te starten door te vragen hoe de financiële situatie verder is. U kunt ondersteunen op de volgende manieren:

Maak samen een overzicht. Dit is de eerste stap in het krijgen van inzicht. Als hulpmiddel kunt u hiervoor het Persoonlijk Budgetadvies gebruiken;
Biedt hulp bij het op orde brengen van de administratie;
Vraag u zelf af waarom iemand bij u wil lenen en niet bij de bank;
Leen geen extra geld als iemand al schulden heeft. Help iemand op weg door hen te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Ga eventueel mee naar een eerste gesprek. Kijk voor meer informatie ook op zelfjeschuldenregelen.nl.
Als u niet wilt lenen
Natuurlijk wilt u graag uw familielid of bekende helpen. U wilt ruzies, financiële problemen bij de ander of loonbeslag voorkomen. Vaak helpt u iemand door juist géén geld te lenen. Lenen is vaak een tijdelijke oplossing. De oorzaak wordt niet weggenomen. Het Nibud raadt lenen aan een ander af als er sprake is van financiële problemen. Dit omdat:

Er altijd een risico is dat de lening niet wordt terugbetaald. Wat betekent dit voor u? Kunt u het geld echt missen? Of is er een kans dat u zelf in de financiële problemen komt?
Een lening vaak slechts (tijdelijk) een deel van het probleem oplost;
Bij het niet nakomen van afspraken er spanningen tussen u en uw bekende kunnen ontstaan;
Een onderhandse lening (een lening zonder tussenkomst van een bank) vaak niet kan worden meegenomen in een schuldsanering. Dat betekent dat u uw geld kwijt bent.
Als u wel wilt lenen
U spreekt samen af hoe en wanneer en of er rente en aflossing moet worden betaald. Bij grotere bedragen is het verstandig deze afspraken vast te leggen in een schuldbekentenis of een notariële akte.

Schuldbekentenis

Dit is een verklaring waarin u de afspraken opschrijft. Ook voor kleinere bedragen is een schuldbekentenis handig. Dat kan ook via een mailtje, appje of SMS. Denk ook aan een ontvangstbewijs of een bewijs van storting van het geld. Beide partijen moeten de schuldbekentenis ondertekenen. In een schuldbekentenis neemt u het volgende op:

Datum
Naam en adres van degene die het geld uitleent
Naam en adres van degene die het geld leent
Bedrag in cijfers én letters
Termijnen van terugbetaling
Handtekening van beiden
Notariële akte

Als u een grote som geld uitleent, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, is het van belang dat u dit vastlegt bij de notaris. Dit kan belastingvoordeel opleveren. Zowel voor u als voor de ontvanger. Denk bijvoorbeeld aan hypotheekrenteaftrek.

Naast lenen kunt u ook denken aan schenken. Kijk voor meer informatie op notaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *