afm-warning
bankadvies 16 nov

Voorkom onterechte kosten

Voorkom onterechte kosten

Het in rekening brengen van een vergoeding aan de consument voor de bemiddeling bij consumptief krediet is verboden volgens artikel 4:74 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit is bedoeld om consumenten te beschermen tegen een omzetjacht door kredietbemiddelaars. De kredietbemiddelaar mag uitsluitend worden beloond in de vorm van een (doorlopende) provisie van de aanbieder van het krediet. Dit in tegenstelling tot bemiddelaars in diverse andere complexe producten, zoals hypotheken, die onder het komende provisieverbod gaan vallen.

Maximaal €500

Ondanks het verbod op een directe beloning door de consument ziet de AFM dat er kredietbemiddelaars actief zijn die op een verkapte manier een vergoeding in rekening brengen, namelijk in de vorm van ongepaste advieskosten voor betalingsbeschermende bijverzekeringen. Bemiddelaars in consumptief krediet dienen, alleen wanneer de consument behoefte heeft aan zulk advies, een reëel bedrag in rekening te brengen voor advies over eventuele bijverzekeringen. De NVF heeft de vergoeding in haar gedragscode verlaagd naar maximaal €500. De daadwerkelijke vergoeding moet immers te allen tijde in verhouding staan tot de werkzaamheden die gemoeid gaan met het verzekeringsadvies.

De NVF draagt met deze aanpassing positief bij aan het doel van het toezicht van de AFM: het bevorderen van een eerlijke en transparante markt voor consumptief krediet. De AFM blijft voor zover nodig actief toezicht houden op de markt voor kredietbemiddeling en heeft  de afgelopen periode bij diverse partijen een einde gemaakt aan genoemde praktijken.

Advies aan consumenten

De AFM raadt consumenten aan om grondig na te gaan welke kosten er mogelijk in rekening worden gebracht, voordat ze in zee gaan met een kredietbemiddelaar. Voor de bemiddeling in het krediet mag niets worden gerekend. Bijverzekeringen zijn niet verplicht en advies daarover kost geld. Het is daarom verstandig altijd te bedenken of dergelijk advies wel nodig is. Signalen, meldingen of klachten over kosten bij kredietbemiddeling kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM, 0800-5400 540 (gratis).

Soms krijg je een rekening voor kosten die niet terecht zijn. Let daarom op de volgende dingen.

Weet wat de lening kost

De slogan ‘let op, geld lenen kost geld’ is er niet voor niets. Zorg dat je vooraf weet wat de lening kost. Bekijk en vergelijk de krediettabellen van aanbieders. Iedere kredietverstrekker moet de informatie in een krediettabel op dezelfde wijze berekenen en presenteren. Hierdoor kun je, door alleen te kijken naar het jaarlijks kostenpercentage (JKP), een goede vergelijking maken van de goedkoopste en de duurste kredietverstrekker. Let daarnaast natuurlijk ook nog op de voorwaarden.

Betaal nooit vooraf geld om een lening te krijgen

De AFM ontvangt regelmatig signalen van consumenten die vóóraf geld betalen (zogenaamd een verzekeringspremie of administratiekosten) maar uiteindelijk geen lening krijgen. Dit is niet toegestaan.

De AFM krijgt regelmatig meldingen van consumenten over illegale kredietaanbieders. Consumenten melden dat zij niets meer horen van de kredietaanbieder, nadat zij bijvoorbeeld administratiekosten of een verzekeringspremie betaald hebben. Of zij krijgen een bericht dat de aanvraag is afgewezen en de consumenten zijn hun geld kwijt. Soms probeert de adverteerder de consument met een smoes nog meer geld te laten betalen. De lening wordt in de praktijk niet verstrekt.

Voor het afsluiten van een persoonlijke lening mag een adviseur geen enkele vorm van kosten in rekening brengen! Administratiekosten of kosten voor de aanvraag zijn dus niet toegestaan.

Bemiddelingskosten zijn verboden en verzekeringsadvies is niet verplicht

De adviseur wordt voor de bemiddeling bij de lening door de bank betaald. Het is verboden kosten te berekenen voor het (over)sluiten van de lening!

Een overeenkomst waarin wel een vergoeding wordt gevraagd voor de werkzaamheden op het gebied van de lening is vernietigbaar. Voor een advies over verzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering) mogen wel redelijke kosten in rekening worden gebracht. Vaak worden deze kosten dan meegefinancierd en geïncasseerd wanneer de lening is uitbetaald. Maar verzekeringsadvies is niet verplicht.

Let dus heel goed op de kosten. Vraag eerst altijd of de adviseur iets rekent, en waarvoor dat is. Het kan gebeuren dat je moet betalen omdat je (ongevraagd) verzekeringsadvies krijgt. Laat je alleen adviseren over verzekeringen als je daar echt behoefte aan hebt. Wees kritisch op de hoogte van de kosten en betaal sowieso niet voor de bemiddeling bij de lening!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is blij met de aanpassing van de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) op het punt van advieskosten voor bijverzekeringen. In haar gedragscode heeft de NVF de maximale vergoeding voor de totale advisering van betalingsbeschermers bij consumptief krediet (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering) verlaagd van €1500 naar €500. Volgens de AFM is dit een goede en zeer welkome stap in het tegengaan van een verkapte bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet.

Het in rekening brengen van een vergoeding aan de consument voor de bemiddeling bij consumptief krediet is verboden volgens artikel 4:74 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit is bedoeld om consumenten te beschermen tegen een omzetjacht door kredietbemiddelaars. De kredietbemiddelaar mag uitsluitend worden beloond in de vorm van een (doorlopende) provisie van de aanbieder van het krediet. Dit in tegenstelling tot bemiddelaars in diverse andere complexe producten, zoals hypotheken, die onder het komende provisieverbod gaan vallen.

Maximaal €500

Ondanks het verbod op een directe beloning door de consument ziet de AFM dat er kredietbemiddelaars actief zijn die op een verkapte manier een vergoeding in rekening brengen, namelijk in de vorm van ongepaste advieskosten voor betalingsbeschermende bijverzekeringen. Bemiddelaars in consumptief krediet dienen, alleen wanneer de consument behoefte heeft aan zulk advies, een reëel bedrag in rekening te brengen voor advies over eventuele bijverzekeringen. De NVF heeft de vergoeding in haar gedragscode verlaagd naar maximaal €500. De daadwerkelijke vergoeding moet immers te allen tijde in verhouding staan tot de werkzaamheden die gemoeid gaan met het verzekeringsadvies.

De NVF draagt met deze aanpassing positief bij aan het doel van het toezicht van de AFM: het bevorderen van een eerlijke en transparante markt voor consumptief krediet. De AFM blijft voor zover nodig actief toezicht houden op de markt voor kredietbemiddeling en heeft  de afgelopen periode bij diverse partijen een einde gemaakt aan genoemde praktijken.

Advies aan consumenten

De AFM raadt consumenten aan om grondig na te gaan welke kosten er mogelijk in rekening worden gebracht, voordat ze in zee gaan met een kredietbemiddelaar. Voor de bemiddeling in het krediet mag niets worden gerekend. Bijverzekeringen zijn niet verplicht en advies daarover kost geld. Het is daarom verstandig altijd te bedenken of dergelijk advies wel nodig is. Signalen, meldingen of klachten over kosten bij kredietbemiddeling kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM, 0800-5400 540 (gratis).

Houd rekening met de kosten op de lange termijn

Als je een lening afsluit zit je hier een lange tijd aan vast. De keuze voor lage maandlasten kan betekenen dat je een langere tijd moet terugbetalen, dat je niet aflost of dat de rente variabel is en in de loop van de tijd stijgt.

Denk goed na over de maandlasten en de totale hoogte van de lening. Zorg ervoor dat je de lening op tijd kunt terugbetalen zodat je hier later geen last van hebt.

Gebruik je spaargeld

Gebruik je spaargeld als je dat hebt. Het is vaak veel goedkoper om eerst je spaargeld te gebruiken, voordat je een lening afsluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *