afm-warning

Categorie: BKR

bkr_logo 18 nov

Het verwijderen van onterechte registraties bij Stichting BKR

Het verwijderen van onterechte registraties bij Stichting BKR

Over de mogelijkheden voor het uit de BKR-database verwijderen van onterechte registraties bestaan veel vragen. In dit artikel leest u welke mogelijkheden er zijn om registraties te kunnen verwijderen.

Hoe een BKR-registratie ontstaat
Iedereen die meer dan 250 euro leent of voor dit bedrag op afbetaling koopt, wordt geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De informatie hierover wordt aangeleverd door kredietverstrekkers (bijvoorbeeld een bank, hypotheekverstrekker, postorderbedrijf of telecomprovider). Op basis van deze informatie beheert Stichting BKR het CKI. Stichting BKR baseert zich dus helemaal op de gegevens van de kredietverstrekker en controleert de juistheid hiervan niet vooraf, bij aanlevering.

Negatieve registraties
Van de miljoenen Nederlandse consumenten die geld hebben geleend, heeft maar een zeer klein deel een zogeheten negatieve registratie. Zo’n registratie houdt in dat een kredietverstrekker (bijvoorbeeld een bank, hypotheekverstrekker, postorderbedrijf of telecomprovider aan de Stichting BKR heeft gemeld dat de consument over een langere periode niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Een dergelijke melding mag pas worden gedaan als de kredietverstrekker er alles aan heeft gedaan om de consument van de betalingsachterstand op de hoogte te brengen en hem de kans heeft gegeven de achterstand in te lopen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende betalingsherinneringen en waarschuwingen worden gestuurd.

Het verschil tussen terechte en onterechte registraties
Verreweg de meeste meldingen die bij Stichting BKR binnenkomen zijn correct. Het gaat dan om ‘terechte’ registraties. Iedere maand vinden er ongeveer 25 miljoen betalingen plaats door consumenten aan kredietverstrekkers in het kader van lopende kredieten. Gemiddeld gaat er zo’n duizend keer per maand (0,004 procent) iets mis bij het registeren hiervan door de kredietverstrekker bij Stichting BKR. Denk bijvoorbeeld aan kruisende betalingen of een onjuist gewijzigde incassorekening. De ‘terechte’ registratie in het CKI is in die gevallen dus in werkelijkheid ‘onterecht’.

Het is de verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker om fouten te voorkomen, maar ook om ze op te lossen als ze eenmaal zijn gemaakt. Als u van mening bent dat uw BKR-registratie onterecht is, moet u dat dan ook melden bij uw kredietverstrekker. Het bedrijf verwijdert dan na controle zelf de registratie in het register van Stichting BKR.

Hoe een terechte registratie toch onterecht kan zijn
Een kleine betalingsachterstand is op zich geen reden om een terechte achterstandsregistratie achteraf als onterecht te beoordelen. Problematische schulden kunnen immers worden veroorzaakt door een stapeling van kleine kredieten en/of betalingsachterstanden.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een terechte registratie toch onterecht blijken en in aanmerking komen om te worden verwijderd. Vaak is er dan sprake van ‘verminderde verwijtbaarheid’ bij de consument. Zo’n situatie kan zich voordoen als een consument verhuisd is, en hij aantoont de aanmaningen niet te hebben ontvangen, terwijl hij andere verplichtingen wel op tijd heeft voldaan.

Er kan een afweging worden gemaakt tussen het belang van de consument en het belang van de kredietverstrekker en de samenleving –die immers zoveel mogelijk problematische schulden wil vermijden en verhelpen. Op basis van deze belangenafweging kan –in zeer uitzonderlijke gevallen- een terechte registratie alsnog worden verwijderd.

Hoe meldt en verhelpt u een onterechte registratie?
Als u van mening bent dat uw registratie in het CKI niet correct of onterecht is, kunt u zich tot de klantenservice van uw kredietverstrekker wenden. Hier kan men nakijken of er wellicht administratieve fouten zijn gemaakt en of een eerdere terechte registratie achteraf onterecht blijkt te zijn.

Als consument en kredietverstrekker het niet eens worden
Bij administratieve fouten zal de kredietverstrekker meestal de fout snel herstellen. Als er echter sprake is van een complexe situatie, zijn er meerdere mogelijkheden:

– De kredietverstrekker maakt een belangenafweging op basis van de documentatie en verwijdert zelf de registratie. Hierbij zal de kredietverstrekker rekening houden met uitspraken van rechters en Geschillencommissie. Stichting BKR kan deze belangenafweging achteraf toetsen maar de kredietverstrekker is zelf verantwoordelijk.

– De onafhankelijke geschillencommissie doet een uitspraak. Deze commissie is benoemd door de rechtbank in Amsterdam en beoordeelt klachten en geschillen tussen consumenten en kredietverstrekkers rondom registraties in het CKI. De uitspraken van de commissie zijn bindend. Kosten van een procedure van de Geschillencommissie zijn vijftig euro. Deze worden teruggegeven als de commissie zich in het voordeel van de consument uitspreekt.

– De rechter doet een uitspraak. Het is mogelijk om via advocaten of commerciële bureaus een rechtszaak te starten en de rechter te vragen een uitspraak te doen tegen een kredietverstrekker. De kosten hiervan bedragen meestal minimaal enkele honderden euro’s, die meestal niet volledig worden vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld.

Wilt u meer weten over ‘kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening’ lees dan ook de uitgebreide brochure.