afm-warning

Tag: lenenadvies

doorlopend-krediet 2 jan

Doorlopend Krediet

Doorlopend Krediet

Een doorlopend krediet is een zéér flexibele vorm van lenen.
U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u opneemt en u kunt ten alle tijden over het geld beschikken.
Op regelmatige basis los je vervolgens dit opgenomen krediet weer af.

Het is mogelijk meerdere keren geld op te nemen en je kunt reeds eerder opgenomen en afgelost krediet opnemen wanneer gewenst.
Daardoor is het doorlopend krediet (ook wel DK genoemd) één van de populairste leenvormen.

Het doorlopend Krediet is geschikt voor mensen die:
een regelmatig terugkerende geldbehoefte hebben.
ook regelmatig extra willen terugbetalen.
minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.
liever een variabele rente betalen.

Maandelijks wordt een vooraf afgesproken bedrag afgeschreven voor het aflossen van de lening en betaald u de rente over het bedrag dat u heeft opgenomen.
Heeft u die maand geen geld opgenomen van het doorlopend krediet? Dan lost u alleen uw maandelijkse kosten af.

Tip: U mag met een doorlopend krediet altijd extra geld aflossen én dit geld weer opnemen tot aan de afgesproken limiet.

Voordelen van het doorlopend krediet:
Een variabele rente;
Geen vast leenbedrag maar een kredietlimiet;
u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag;
u kunt boetevrij extra bedragen aflossen;
u kunt afgeloste bedragen opnieuw opnemen (binnen de afgesproken kredietlimiet);
Het doorlopend krediet mag boetevrij en kosteloos afgelost worden.

Het doorlopend krediet is een consumptief krediet en biedt voor veel mensen een interessant alternatief voor de persoonlijke lening.

de grootste intermediair van Nederland op het gebied van consumptieve leningen is De leningmakelaar. daar kunt u transparant en vertrouwd een doorlopend krediet afsluiten.

Met een doorlopend Krediet kunt u inspelen op zaken die nu nog niet zeker zijn:
Het ene moment heb je geen extra geld nodig, het andere moment wel.
Het ene moment kan je wel extra geld aflossen het andere moment heeft u dit geld weer nodig.
U heeft dus altijd financiele middelen achter de hand.

Kredietlimiet
Het doorlopend krediet werkt op basis van een kredietlimiet, zoals u afspreekt met de kredietverstrekker.
U zorgt er daarmee voor dat u de mogelijkheid heeft om tot dat bedrag geld op te nemen, afhankelijk van hoeveel u nodig heeft. U kunt de kredietlimiet afsluiten op basis van uw inkomen.

Rekenvoorbeeld Persoonlijke Lening

Totale kredietbedrag € 2.500,- € 25.000,- € 75.000,-
Maandbedrag € 51,- € 463,- € 1.388,-
Vaste debetrente op jaarbasis 8,9% 4,1% 4,3%
Jaarlijkse kosten percentage 8,9% 4,1% 4,3%
Duur van de overkomst (mnd) 1 60 60 60
Totaal terug te betalen bedrag € 3.082,- € 27.638,- € 83.306,-

1: Dit betreft een voorbeeld op basis van een looptijd van 60 maanden. Echter zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden

De informatie in bovenstaande tabel betreft een indicatie van een persoonlijke lening o.b.v. een vaste rente en een vaste looptijd van 60 maanden. Andere looptijden en termijnbedragen zijn mogelijk. Vraag altijd naar de meest actuele rente en voorwaarden. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hierboven getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.

leningoversluiten 2 dec

Lening Oversluiten

Oversluiten van bestaande leningen en kleine dure leningen samenvoegen.
U heeft meer dan één lening bij verschillende krediet verstrekkers?
Dan is het goed mogelijk dat u niet duidelijk zicht hebt op wat u precies schuldig bent en hoeveel u exact moet betalen en aflossen.
Daarnaast zijn meerdere leningen meestal duurder dan één lening.
Eén lening in plaats van meerdere leningen is vaak goedkoper omdat de rente lager is bij één grote lening.
Leningen oversluiten tot één grote lening kan u dus veel geld besparen.

Aandachtspunten bij het oversluiten van een lening.
Let goed op de volgende aandachtspunten:

1. Boete
Het oversluiten van een Lening kan gepaard gaan met een boete van de oude leningverstrekker.
Bekijk of de nieuwe rente inclusief boete! op termijn goedkoper is.

2.Rente
Kies niet voor een goedkope rente die al na korte tijd behoorlijk zal worden verhoogd. Lees de voorwaarden daarop goed na.

3. Looptijd van de lening
De looptijd van de lening kan u erg helpen om de maandlasten laag te houden. Hoe langer u de terugbetaling in de tijd uitsmeert hoe minder u per maand betaalt. U betaalt langer en langer rente over de resterende schuld

Voordelen van oversluiten
U bespaart geld doordat één lening goedkoper is dan meerdere kleine
Meer overzicht omdat u nog maar een lening heeft.
Eventueel kunt u extra geld bijlenen.

Verantwoord geld lenen
Als u besluit om de lening over te sluiten dan wordt er opnieuw naar uw persoonlijke situatie gekeken.
Is het inkomen veranderd of zijn er andere persoonlijke zaken gewijzigd?
De kredietverstrekker zal u hier naar vragen zodat men er zeker van is dat u de lasten van de lening kunt dragen.
Ook wanneer u de lening wilt verhogen dan wordt er opnieuw bekeken wat uw kredietlimiet is.
Door een berekening te maken met de huidige gegevens komt men tot een bedrag dat u maximaal kunt lenen.
U kunt de lening dan verhogen tot de kredietlimiet.
oversluitenlening
Hetzelfde per maand betalen maar meer lenen.
Als u ééñ grote lening heeft is het zo dat u minder rente betaald over de lening.
Uw maandlasten worden hierdoor lager met een gelijke looptijd.
Doordat de maandlasten omlaag gaan houdt u iedere maand extra geld over.
Het is ook mogelijk dat de maandlasten gelijk blijven en de lening verhoogd.
U kunt dan over extra geld beschikken!
Houdt u er wel rekening mee dat de totale schuld hierdoor stijgt en in het geheel moet worden afgelost.

Wat voor leningen oversluiten?
Deze leningen kun je oversluiten:
– Een persoonlijke lening (PL)
– Een doorlopend krediet
– Een creditcardschuld
– Meerdere leningen oversluiten naar één overzichtelijke lening.
– Roodstand bij de bank.
– Een postorderkrediet (Otto of Wehkamp bijv.)

Hoeveel kan ik besparen op mijn leningen?
U wilt uw lopende lening oversluiten? Als u een lening bij een bank, kredietverstrekker of postorderbedrijf heeft of in het bezit bent van een dure credit card dan is de kans groot dat u flink kunt besparen op uw maandelijkse lasten.
Een lening oversluiten is niet ingewikkeld. Met onze gratis oversluitservice nemen wij uw huidige lening(en) over en maken daar één voordelige nieuwe lening van!
Overzichtelijk én voordelig, want wellicht bespaart u honderden euro’s.

bkr_logo 18 nov

Het verwijderen van onterechte registraties bij Stichting BKR

Het verwijderen van onterechte registraties bij Stichting BKR

Over de mogelijkheden voor het uit de BKR-database verwijderen van onterechte registraties bestaan veel vragen. In dit artikel leest u welke mogelijkheden er zijn om registraties te kunnen verwijderen.

Hoe een BKR-registratie ontstaat
Iedereen die meer dan 250 euro leent of voor dit bedrag op afbetaling koopt, wordt geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De informatie hierover wordt aangeleverd door kredietverstrekkers (bijvoorbeeld een bank, hypotheekverstrekker, postorderbedrijf of telecomprovider). Op basis van deze informatie beheert Stichting BKR het CKI. Stichting BKR baseert zich dus helemaal op de gegevens van de kredietverstrekker en controleert de juistheid hiervan niet vooraf, bij aanlevering.

Negatieve registraties
Van de miljoenen Nederlandse consumenten die geld hebben geleend, heeft maar een zeer klein deel een zogeheten negatieve registratie. Zo’n registratie houdt in dat een kredietverstrekker (bijvoorbeeld een bank, hypotheekverstrekker, postorderbedrijf of telecomprovider aan de Stichting BKR heeft gemeld dat de consument over een langere periode niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Een dergelijke melding mag pas worden gedaan als de kredietverstrekker er alles aan heeft gedaan om de consument van de betalingsachterstand op de hoogte te brengen en hem de kans heeft gegeven de achterstand in te lopen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende betalingsherinneringen en waarschuwingen worden gestuurd.

Het verschil tussen terechte en onterechte registraties
Verreweg de meeste meldingen die bij Stichting BKR binnenkomen zijn correct. Het gaat dan om ‘terechte’ registraties. Iedere maand vinden er ongeveer 25 miljoen betalingen plaats door consumenten aan kredietverstrekkers in het kader van lopende kredieten. Gemiddeld gaat er zo’n duizend keer per maand (0,004 procent) iets mis bij het registeren hiervan door de kredietverstrekker bij Stichting BKR. Denk bijvoorbeeld aan kruisende betalingen of een onjuist gewijzigde incassorekening. De ‘terechte’ registratie in het CKI is in die gevallen dus in werkelijkheid ‘onterecht’.

Het is de verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker om fouten te voorkomen, maar ook om ze op te lossen als ze eenmaal zijn gemaakt. Als u van mening bent dat uw BKR-registratie onterecht is, moet u dat dan ook melden bij uw kredietverstrekker. Het bedrijf verwijdert dan na controle zelf de registratie in het register van Stichting BKR.

Hoe een terechte registratie toch onterecht kan zijn
Een kleine betalingsachterstand is op zich geen reden om een terechte achterstandsregistratie achteraf als onterecht te beoordelen. Problematische schulden kunnen immers worden veroorzaakt door een stapeling van kleine kredieten en/of betalingsachterstanden.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een terechte registratie toch onterecht blijken en in aanmerking komen om te worden verwijderd. Vaak is er dan sprake van ‘verminderde verwijtbaarheid’ bij de consument. Zo’n situatie kan zich voordoen als een consument verhuisd is, en hij aantoont de aanmaningen niet te hebben ontvangen, terwijl hij andere verplichtingen wel op tijd heeft voldaan.

Er kan een afweging worden gemaakt tussen het belang van de consument en het belang van de kredietverstrekker en de samenleving –die immers zoveel mogelijk problematische schulden wil vermijden en verhelpen. Op basis van deze belangenafweging kan –in zeer uitzonderlijke gevallen- een terechte registratie alsnog worden verwijderd.

Hoe meldt en verhelpt u een onterechte registratie?
Als u van mening bent dat uw registratie in het CKI niet correct of onterecht is, kunt u zich tot de klantenservice van uw kredietverstrekker wenden. Hier kan men nakijken of er wellicht administratieve fouten zijn gemaakt en of een eerdere terechte registratie achteraf onterecht blijkt te zijn.

Als consument en kredietverstrekker het niet eens worden
Bij administratieve fouten zal de kredietverstrekker meestal de fout snel herstellen. Als er echter sprake is van een complexe situatie, zijn er meerdere mogelijkheden:

– De kredietverstrekker maakt een belangenafweging op basis van de documentatie en verwijdert zelf de registratie. Hierbij zal de kredietverstrekker rekening houden met uitspraken van rechters en Geschillencommissie. Stichting BKR kan deze belangenafweging achteraf toetsen maar de kredietverstrekker is zelf verantwoordelijk.

– De onafhankelijke geschillencommissie doet een uitspraak. Deze commissie is benoemd door de rechtbank in Amsterdam en beoordeelt klachten en geschillen tussen consumenten en kredietverstrekkers rondom registraties in het CKI. De uitspraken van de commissie zijn bindend. Kosten van een procedure van de Geschillencommissie zijn vijftig euro. Deze worden teruggegeven als de commissie zich in het voordeel van de consument uitspreekt.

– De rechter doet een uitspraak. Het is mogelijk om via advocaten of commerciële bureaus een rechtszaak te starten en de rechter te vragen een uitspraak te doen tegen een kredietverstrekker. De kosten hiervan bedragen meestal minimaal enkele honderden euro’s, die meestal niet volledig worden vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld.

Wilt u meer weten over ‘kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening’ lees dan ook de uitgebreide brochure.

persoonlijke-lening 17 nov

Hoe werkt een persoonlijke lening?

Kunt u wel wat extra geld gebruiken?
Bijvoorbeeld voor die nieuw auto, badkamer of om die droomreis te financieren? Dan heeft u vast wel eens gehoord van de term persoonlijke lening. Maar zo’n persoonlijke lening, hoe werkt dat? En wat zijn de voor- en nadelen?

Wat houdt een persoonlijke lening in?
Een persoonlijke lening geeft je de mogelijkheid om in één keer over een grotere hoeveelheid geld te beschikken. Dat bedrag kan wel oplopen tot 150.000 euro. Anders dan bij een doorlopend krediet, beschikt u bij een persoonlijke lening direct over het geld.

U moet dus dit gehele bedrag terugbetalen binnen de afgesproken looptijd. Ook staat de rente van dit bedrag vast, terwijl bij een doorlopend krediet de rente schommelt. Het voordeel van een vast rentepercentage is dat u precies weet hoeveel u maandelijks moet gaan aflossen en hoe lang dat u moet doen.

Wanneer is een persoonlijke lening handig?
Een persoonlijke lening is vooral handig wanneer u van tevoren precies weet hoeveel geld u nodig hebt voor een bepaalde aankoop of wens. Anders dan bij een doorlopend krediet gebruiken mensen een persoonlijke lening vaak voor een vastgesteld doel.

Een aantal situaties op een rij:
Aanschaf van een nieuwe auto
Nieuwe Badkamer op het oog
Dakkapel laten plaatsen
Die prachtige droomreis

Tip: gebruik u het geld van de persoonlijke lening voor het verbouwen of verbeteren van uw koopwoning? Dan is de rente – anders dan bij een doorlopend krediet – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Wat zijn de voordelen van een persoonlijke lening?
-U weet van tevoren precies hoeveel je maandelijks moet gaan aflossen
-Staat de rente laag? Dan is je aflossing relatief laag
-Het complete bedrag wordt in één keer overgemaakt

Wat zijn de nadelen van een persoonlijke lening?
-Wilt u meer uitgeven? Dan kunt u vaak niet zomaar meer bijlenen
-De rente op een persoonlijke lening is vaak hoger dan op een doorlopend krediet
-Staat de rente hoog? Dan lost u relatief veel af
-Vroegtijdig aflossen wordt bij sommige aanbieders beboet

Denkt u eraan om een persoonlijke lening aan te vragen? Weeg dan eerst alle voor- en nadelen goed af. Heeft u zelf genoeg spaargeld? Kunt u lenen bij familie of vrienden? Dan is het over het algemeen altijd verstandiger om dit geld te investeren in uw aankoop of verbouwing.

Let goed op:
-Looptijd, hoe lang doe u erover om de lening terug te betalen
-Rente, hoeveel betaald u in totaal terug aan de kredietverstrekker.

Goede kredietverstrekkers voorzien je altijd van een goed en transparant advies.
Dankzij deze adviezen weet je al gauw of een persoonlijke lening aansluit bij jouw wensen en uitgaven.