Wat is dividendlekkage?

24 Jan Door Geldlenenadviseur.nl

Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage is een verschijnsel waarbij een bedrijf meer betaalt aan dividenden dan wat het waard is. Het kan een negatief effect hebben op de waarde van het bedrijf en kan leiden tot onverwachte problemen op lange termijn. Beleggers moeten voorzichtig zijn met bedrijven die hoge dividenden uitkeren en de financiële gezondheid nauwlettend in de gaten houden.

Wat is de oorzaak van dividendlekkage?

De oorzaak van dividendlekkage is het verschil in belastingtarieven tussen het land waar een bedrijf gevestigd is en de landen waar de aandeelhouders wonen. Als een bedrijf in een land gevestigd is met lagere belastingtarieven dan de landen waar de aandeelhouders wonen, zal het bedrijf minder belasting betalen over de winst die het uitkeert in de vorm van dividenden, terwijl de aandeelhouders in hun eigen land een hoger belastingtarief betalen over de ontvangen dividenden. Dit kan leiden tot verlies van belastinginkomsten voor het land waar het bedrijf gevestigd is.

Een andere oorzaak kan zijn het gebruik van belastingverdragen tussen verschillende landen, waarbij een land de belastingtarieven verlaagt voor aandeelhouders die in een ander land wonen, waardoor het verschil in belastingtarieven groter wordt.

Daarnaast kan ook een gebrek aan coördinatie tussen landen in belastingverdragen bijdragen aan de problemen van dividendlekkage.

Hoe bereken je dividendlekkage?

Er zijn verschillende manieren om dividendlekkage te berekenen, afhankelijk van de specifieke situatie. Een manier is om het verschil te berekenen tussen de belasting die het bedrijf betaalt over de winst die het uitkeert in de vorm van dividenden, en de belasting die de aandeelhouders betalen over de ontvangen dividenden.

Een andere manier is om het verschil te berekenen tussen de totale belastinginkomsten die een land zou ontvangen als het bedrijf geen dividenden zou uitkeren aan buitenlandse aandeelhouders, en de belastinginkomsten die het land daadwerkelijk ontvangt.

Het is ook mogelijk om het totale bedrag aan dividenden dat een bedrijf uitkeert te verminderen met de belasting die het bedrijf betaalt over deze dividenden, en vervolgens te vergelijken met de belasting die de aandeelhouders betaalt over de ontvangen dividenden.

Al deze methoden hebben hun eigen beperkingen en zijn afhankelijk van de beschikbare gegevens, maar geven een indicatie van de grootte van de lekkage.

Wat is een W8-BEN formulier?

W8-BEN formulier is een formulier dat gebruikt wordt door buitenlandse individuen en bedrijven om aan te geven dat ze onder de verdragsbepalingen vallen en daarom recht hebben op een vermindering van de belastingheffing of vrijstelling van belasting op inkomsten uit de Verenigde Staten. Dit formulier wordt vaak gebruikt door buitenlandse aandeelhouders van Amerikaanse bedrijven om aan te geven dat ze recht hebben op een lagere belastingheffing op de dividenden die ze ontvangen van deze bedrijven.

Het formulier W8-BEN is onderdeel van de W-8 serie formulieren die gebruikt worden door de IRS (Internal Revenue Service) in de VS om te bepalen of een buitenlandse entiteit of persoon onder de verdragsbepalingen valt.

Het formulier W8-BEN moet gevuld en ingediend worden bij de betreffende partij die de inkomsten genereert (bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf) om aan te tonen dat de ontvanger van de inkomsten recht heeft op een lagere belastingheffing of vrijstelling van belasting. Er zijn ook andere W8 formulieren zoals W8-BEN-E, W8-ECI, etc. afhankelijk van de situatie.

Wat is een fiscale beleggingsinstelling?

Een fiscale beleggingsinstelling (FII) is een entiteit die zich bezighoudt met het beheren van beleggingsfondsen of fondsen die zijn opgericht om beleggingsinkomsten te genereren voor hun aandeelhouders of deelnemers. Deze entiteiten worden vaak gebruikt door institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en banken, om hun beleggingsportfolio's te diversifiëren en te beheren.

Een FII is vaak een trust of een maatschappij die is opgericht met het doel om inkomsten te genereren uit beleggingen. Deze entiteiten zijn vaak gevestigd in landen met lagere belastingtarieven dan de landen waar de aandeelhouders of deelnemers wonen. Hierdoor kunnen deze entiteiten een lagere belasting betalen over de inkomsten die ze genereren uit hun beleggingen, waardoor er dividendlekkage ontstaat.

In sommige landen zijn fiscale beleggingsinstellingen onderworpen aan specifieke regulering, zoals verplichtingen voor transparantie, rapportage en beheersing van risico's. Dit is bedoeld om de belangen van de aandeelhouders of deelnemers te beschermen en de stabiliteit van de financiële markten te garanderen.

Wat is dividend?

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Dividenden worden meestal uitgekeerd in de vorm van geld, maar kunnen ook uitgekeerd worden in de vorm van aandelen van het bedrijf. Dividenden worden vaak uitgekeerd aan aandeelhouders die geregistreerd staan op een bepaalde datum, die bekend wordt gemaakt als de "record date".

Het bedrag van een dividend wordt meestal uitgedrukt in termen van een dollar bedrag per aandeel, of als een percentage van de huidige aandelenprijs. Bedrijven keren vaak dividenden uit aan hun aandeelhouders als een manier om hun winst te delen en hen te belonen voor hun investering in het bedrijf. Bedrijven kunnen beslissen om geen dividend uit te keren, om hun winst te gebruiken voor groei, aandeleninkoop, of aflossing van schulden.

Bedrijven kunnen ook beslissen om hun dividendbeleid aan te passen. Dit kan zijn door het verhogen van de uitkering van dividenden, of juist het verlagen ervan. Bovendien kan een bedrijf besluiten om eenmalig een groter dividend uit te keren of om geen dividend uit te keren, dit alles afhankelijk van hun financiële situatie en groei perspectieven.

Wat is stockdividend?

Een stockdividend, ook wel aandelen dividend genoemd, is een vorm van dividend waarbij aandeelhouders niet worden uitbetaald in geld, maar in aandelen van het bedrijf zelf. Wanneer een bedrijf besluit om een stockdividend uit te keren, wordt er een bepaald aantal nieuwe aandelen uitgegeven aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit. Dit betekent dat aandeelhouders met een groter aandeel in het bedrijf meer nieuwe aandelen ontvangen.

Een stockdividend kan worden uitgekeerd in plaats van of naast een geld dividend. Bedrijven kiezen vaak voor een stockdividend als ze hun kaspositie willen behouden, of als ze hun aandelen willen verhogen zonder nieuwe aandelen te verkopen aan de openbare markt.

Wat is ex dividend?

Dat is een persoon die dividendgerechtigd is. Dit betekent dat wie het aandeel koopt op of na de ex-dividenddatum geen recht heeft op het aankomende dividend dat zal worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is gewoonlijk twee handelsdagen voor de record datum.

Op de ex-dividenddatum zal de aandelenprijs gewoonlijk dalen met het bedrag van het dividend. Dit komt omdat de waarde van het aandeel wordt aangepast om het bedrag van het dividend te reflecteren. Dit proces wordt ook wel de "dividend adjustment" genoemd.

Het is belangrijk om op te merken dat als een belegger een aandeel koopt vóór de ex-dividenddatum, ze wel recht hebben op het dividend, terwijl als ze een aandeel kopen op of na de ex-dividenddatum, ze geen recht hebben op het dividend.

Het is daarom van belang dat beleggers de ex-dividenddatum in de gaten houden, vooral als ze geïnteresseerd zijn in het ontvangen van dividenden van een bepaald aandeel. Deze datums worden vaak gepubliceerd door de bedrijven of op de beurswebsite.